Blood and Honour leden op protest PVV

Vandaag demonstreerde de PVV met zo’n 1500 aanhangers op de Koekamp in Den Haag. Een groot deel van de opkomst bestond uit extreem-rechtse figuren en organisaties, en er waren zelfs neo-nazi’s aanwezig. Dit was goed terug te zien aan spandoeken met teksten als “Eigen volk eerst” en werd de Hitlergroet gebracht.

Hitlergroet wordt gebracht op PVV manifestatie

Hitlergroet wordt gebracht op PVV manifestatie

Jeroen van den Berg van de Blood and Honour afdeling Ulfhednar was aanwezig met een aantal vrienden. Bij deze neo-nazi groep werd op 18 oktober 2011 een inval gedaan waarbij meerdere vuurwapens werden gevonden (*1).

In het midden, Jeroen van den Berg

In het midden, Jeroen van den Berg

Ook Paul Peters (*2) van het extreem rechtse Identitair Verzet was aanwezig. Paul Peters staat bekend om het feit dat hij in de nacht van 29 april 2001 een joodse begraafplaats vernielde samen met enkele andere rechtsextremisten. Ze sloegen grafzerken kapot en schilderden op tientallen andere zerken hakenkruizen en nazileuzen als ‘Jude Raus’ en ‘Wir sind zuruck’.

Paul Peters deelt stickers uit op PVV manifestatie

Paul Peters deelt stickers uit op PVV manifestatie

Verder waren er leden van de neo-nazi partij Nederlandse Volks Unie en de Nationalistische Volks Beweging. Tevens waren er de fascistische actiegroepen Voorpost en Zwart Front en meerdere neo-nazi’s van het gewelddadige Blood and Honour Nederland aanwezig.

Spandoek met de tekst "Eigen volk eerst"

Spandoek met de tekst “Eigen volk eerst”

Na het PVV protest ging een flinke groep PVV’ers richting het Plein waar een linkse demonstratie aan de gang was die zij probeerden te provoceren. Na een korte confrontatie, waar ook Paul Peters en Jeroen van den Berg bij betrokken waren kwam de politie tussenbeide en werden de PVV aanhangers weggedreven.

Prinsenvlaggen op PVV manifestatie

Prinsenvlaggen op PVV manifestatie


Dit was de eerste manifestatie van de PVV en had een duidelijk extreem-rechts karakter. Vandaag was duidelijk te zien uit wat voor mensen de achterban van de PVV bestaat. Van elke extreem-rechtse groepering waren er mensen aanwezig. Buiten de extreem-rechtse leuzen en spandoeken werden er ook Prinsenvlaggen mee gedragen, deze zijn de PVV niet vreemd aangezien die eerder in hun kantoor hingen (*3). Deze vlag werd in de jaren ’30 gebruikt door o.a. de NSB. Een flink deel van de PVV aanhangers zocht de confrontatie op met politieke tegenstanders. Dit komt voornamelijk doordat PVV aanhangers zich gesterkt voelen door dit protest en de mate waarin dit wordt getolereerd. Dit brengt een gevaarlijke tendens met zich mee. Het is te hopen dat dit niet de weg opent voor dagelijks racistisch geweld op straat.

AFA Nederland

Foto’s Kafka

(*1) http://afa.home.xs4all.nl/alert/4_15/ulfhednar.html
(*2) http://kafka.antenna.nl/?p=4454
(*3) http://nos.nl/artikel/239590-prinsenvlag-bij-pvvraam-verwijderd.html

Advertisements

AFA manifesteert tegen bezuinigingen en racisme.

4Op 21 september organiseerde de Anti-Fascistische Actie een manifestatie op het Spuiplein in Den Haag, onder het motto “Stop racisme, Stop de bezuinigingen”. Bij deze manifestatie waren zo’n 150 mensen aanwezig. Er waren sprekers vanuit verschillende organisaties en twee hip-hop acts die allen hun afkeer van zowel de bezuinigingen als de PVV uitspraken. De sprekers gaven aan dat de PVV de economische crisis aangrijpt om een xenofoob en zelfs racistisch geluid te verspreiden. Dit terwijl juist de autochtone bovenklasse verantwoordelijk is voor de economische crisis en ongelijkheid.

De manifestatie verliep rustig, op een klein incident na waarbij een aantal bekende rechts-extremisten probeerden de manifestatie te verstoren. Deze werden echter door de demonstranten en de politie weggestuurd.

3Na afloop van de manifestatie sloten de deelnemers zich in een demonstratieve optocht aan bij een betoging op het Plein die ook gericht was tegen de bezuinigingen. Hierna probeerde een groep PVV aanhangers nog om deze manifestatie aan te vallen. Ook deze rechtse relschoppers werden weggestuurd.

Tegenover de Koekamp waar de PVV manifesteerde werd door antifascisten een groot spandoek opgehangen met de tekst “Zeg nee tegen de PVV”.

1Bij de demonstratie van de PVV waren diverse groepen rechts-extremisten en neo-nazi’s aanwezig. Deze werden bij deze manifestatie niet weggestuurd. Hierover volgt nog een apart verslag.

Het is belangrijk om in tijden van crisis te waken voor xenofobe en racistische tendensen in de samenleving. In heel Europa zijn
extreem-rechtse partijen aan een opmars bezig, zoals bijvoorbeeld in Griekenland waar de fascistische partij Gouden Dageraad groot is geworden en waar racistisch geweld aan de orde van de dag is.

Het is hard nodig om tegen de bezuinigingen en uitbuiting door banken etc. in verzet te komen. Maar we moeten ons niet voor het karretje van politieke partijen laten spannen, omdat zij liever een zondebok aanwijzen dan dat ze naar het onderliggende probleem kijken.

Terwijl de bankdirecteuren zich blijven verrijken over de ruggen van mensen die het al niet breed hebben, wordt er volop bezuinigd op sociale zekerheden als de zorg, de AOW en het onderwijs. Bibliotheken en jeugdcentra worden gesloten omdat er zogenaamd geen geld voor zou zijn. Maar er is geld genoeg, alleen wordt dat niet eerlijk verdeeld. Dat is het probleem en daar moeten we wat aan doen!

Anti-Fascisten in Utrecht roepen op tot groote demonstratie tegen de PVV

spandoekGistermiddag (18-09-2013) rond het spitsuur hebben anti-fascisten in Utrecht duizenden flyers verspreid met de oproep aanstaande zaterdag in grote getale naar Den Haag te komen om tegen de PVV en de aangekondigde bezuinigingen te demonstreren.

Ook zijn er tientallen posters op plekken in de openbare ruimte verschenen met de tekst; ‘Stop racisme! Stop de bezuinigingen!’ De actievoerders kregen veel complimenten van voorbijgangers die het racisme en de haatzaaierij van Wilders ook meer dan zat zijn.De geschiedenis leert ons dat het vooral in tijden van economische crisis zeer belangrijk is niet te vervallen in zondebok-retoriek. In plaats daarvan is het van belang de daadwerkelijke oorzaken van de huidige problemen te benadrukken.In tegenstelling tot wat Geert Wilders de massa’s probeert wijs te maken, zijn migranten en werklozen vaak juist het slachtoffer van de bezuinigingen, niet de oorzaak. Het zijn de graaiers aan de top die met hun casino-kapitalisme wederom het land in een gigantische crisis hebben gestort, en de arbeidersklasse – die hier geen schuld aan heeft – nu voor die kosten wil laten opdraaien. En daar moeten we ons gezamenlijk tegen verzetten! Het is niet onze afkomst die ons verdeelt, het is onze klasse die ons samenbrengt.

Stop racisme! Stop de bezuinigingen!
Zaterdag 21 september 2013 Locatie: Spuiplein, Den Haag
Tijd: 12:00

Update: Stop racisme! Stop bezuinigingen! manifestatie

21-09-2013stopracismeflyerA5voorkantVanochtend, 19 september 2013 diende de rechtszaak tegen de beperkingen die de burgemeester van Den Haag aan onze manifestatie van aanstaande zaterdag 21 september heeft opgelegd. Deze beperking houdt in dat wij niet op het Koningin Julianaplein voor het Centraal Station mogen manifesteren. Deze rechtzaak hebben wij helaas verloren. We verzamelen nu om 12:00 op het nabijgelegen Spuiplein, op 5 minuten lopen van het Centraal Station.

Hieronder vind je het programma van zaterdag:

Programma:
Start: 12:00
Toespraken:
– Maarten, Anti-Fascistische Actie
– Fatima, Voorzitter Stichting Zorg in Zicht
– Activiste, REinform
– Aldo, Mirgante Den Haag
_ Peter Storm, Schrijver

Muziek:
Kern Revolutionaire Zaken (hip hop) http://www.kernrevolutionairezaken.nl
Marikit (16 jarige rapster) http://www.youtube.com/watch?v=DR3Qot00oug

Na de manifestatie zullen wij ons aansluiten bij ‘Het is Genoeg’, dat tot 17:00 zal manifesteren op het Plein.

Het is hard nodig om tegen de bezuinigingen en uitbuiting door banken etc. in verzet te komen. Maar we moeten ons niet voor het karretje van politieke partijen laten spannen, omdat zij liever een zondebok aanwijzen dan dat ze naar het onderliggende probleem kijken.

Kom naar de manifestatie en laat je horen tegen racisme en tegen de bezuinigingen!
Tijd: 12:00
Locatie: Spuiplein, Den Haag

Griekse antifascist vermoord. Oproep tot solidariteit!

killahAfgelopen dinsdagavond is in Griekenland de anti-fascist Pavlos Fyssas dood gestoken. Hij was ook een bekende rapper. Pavlos is vermoord door een groep neo-nazis die hem hebben opgewacht buiten een café. Een gearresteerde dader heeft aangegeven dat hij lid is van de Gouden Dageraad, en grote extreem-rechtse beweging in Griekenland die maar liefst 18 parlementszetels bezetten.

Dit is niet de eerste keer dat de Gouden Dageraad linkse activisten aanvalt. Vorige week nog werden negen leden van de Griekse communistische partij het ziekenhuis ingeslagen door 50 leden van de Gouden Dageraad. Het geweld vanuit extreem-rechts in Griekenland neemt steeds meer toe, met name omdat zij zich beschermd voelen door de politie.

Een organisatie van linkse Grieken in Nederland, ReINFORM, organiseert donderdag 19 september om 18:30 uur een protest op de Dam in Amsterdam. Ze roepen op om onze solidariteit te tonen met de slachtoffers van de Gouden Dageraad en het nieuws over deze laffe moord bekend te maken.

“Eerst komen ze voor je buren en kameraden, en daarna voor jou… Sta op voor je kameraden, en sta op voor jezelf. Kom in actie voor het te laat is! Wordt actief en verspreidt het nieuws. Hou je verontwaardiging niet voor je!”

AFA Nederland roept op om ook onze solidariteit te tonen met de situatie in Griekenland en naar het protest in Amsterdam te komen. Want hun strijd is ook onze strijd!

Facebook event van solidariteitsactie: https://www.facebook.com/events/590408467664576/

Burgemeester legt beperkingen op aan protest Stop racisme! Stop bezuinigingen!

21-09-2013stopracismeflyerA5voorkantOp 21 september zal er een manifestatie plaatsvinden in Den Haag onder het motto: ‘Stop racisme! Stop de bezuinigingen!’ Deze dag willen wij een geluid laten horen tegen de PVV die dezelfde dag ook in Den Haag protesteert, en tegen de onacceptabele bezuinigingen die het VVD / PvdA kabinet wil doorvoeren.

Inmiddels heeft de burgemeester van Den Haag beperkingen opgelegd aan onze manifestatie. De reden daar voor is volgens de burgemeester dat er wel is extreem rechtse figuren spontaan naar Den haag zouden kunnen komen. De beperkingen houden in dat wij niet op door ons aangemelde plek, het Koningin Julianaplein voor het Centraal Station, mogen manifesteren. Omdat wij juist de mensen willen bereiken die geconfronteerd worden met het racistische gedachtegoed van de PVV is dit voor ons niet acceptabel. Daarom zijn wij in beroep gegaan tegen deze beperkingen. Op donderdag 19 september om 11:00 zal ons bezwaar in een voorlopige voorziening worden behandeld door de rechtbank in Den Haag. Deze zitting is openbaar.

Zodra de rechtbank uitspraak heeft gedaan zullen wij dit op onze website zetten. Het is belangrijk om in tijden van crisis te waken voor xenofobe en racistische tendensen in de samenleving. In heel Europa zijn extreem-rechtse partijen aan een opmars bezig, zoals bijvoorbeeld in Griekenland waar de fascistische partij Gouden Dageraad groot is geworden en waar racistisch geweld aan de orde van de dag is. Zo werd dinsdag nog een anti-fascist en rapper door een lid van Gouden Dageraad doodgestoken.

Het is hard nodig om tegen de bezuinigingen en uitbuiting door banken etc. in verzet te komen. Maar we moeten ons niet voor het karretje van politieke partijen laten spannen, omdat zij liever een zondebok aanwijzen dan dat ze naar het onderliggende probleem kijken.

Kom naar de manifestatie en laat je horen tegen racisme en tegen de bezuinigingen!

Antifascisten plakken honderden posters in Den Haag

fotoposter2Vandaag (15-09-2013) hebben Haagse antifascisten honderden posters geplakt ter aankondiging van de manifestatie ‘Stop racisme! Stop de bezuinigingen!’, welke op 21 september plaats zal vinden in Den Haag.

De hele week is er veel werk gemaakt van de promotie voor de manifestatie. Er zijn 1000 posters en 13.000 flyers verspreid en verstuurd naar alle uithoeken van het land en langsgebracht bij zo’n 400 winkels en buurthuizen. De eerste 10.000 flyers waren zo snel op dat er nogmaals 10.000 zijn gedrukt. Naast de plakactie van vandaag zijn er gedurende de week drie flyeracties gehouden. Op maandag werd er geflyerd bij de Haagse Markt en werden er flyers en posters langs gebracht bij ruim honderd winkels in de buurt van de markt.

flyerenOp woensdag werd er wederom geflyerd, ditmaal in het centrum van Den Haag, waarna er in verschillende wijken winkels en buurtcentra bezocht zijn. Op donderdag werd er in de ochtend geflyerd bij de Kunstacademie.

Na de flyeractie van woensdag heeft politie Haaglanden een bericht de wereld ingestuurd waaruit zou blijken dat ze de actie van die dag hebben beëindigd, met als reden dat de locatie van onze manifestatie die op de flyer vermeld staat, het plein tegenover Den Haag Centraal Station, ‘niet beschikbaar’ zou zijn. Dit klopt echter niet. Er is op die dag zelf en daarvoor overleg geweest met de gemeente en politie, maar de door ons uitgekozen locatie is helemaal niet verboden of ‘niet beschikbaar’. Ook zijn wij zelf na anderhalf uur gestopt met de actie, omdat wij nog buurthuizen en winkels langs wilden gaan.

fotoposter1Wij wachten het volgende gesprek met de gemeente en politie af. Tot die tijd roepen wij gewoon op om op zaterdag 21 september om 12:00 uur naar Den Haag Centraal Station te komen. Wordt deze locatie alsnog verboden, dan zullen wij kijken of we hier juridische stappen tegen zullen ondernemen. Zodra er ontwikkelingen zijn omtrent de locatie zullen wij dat op onze website melden, houd deze dus goed in de gaten!

Het is belangrijk om in tijden van crisis te waken voor xenofobe en racistische tendensen in de samenleving. In heel Europa zijn extreem-rechtse partijen aan een opmars bezig, zoals bijvoorbeeld in Griekenland waar de fascistische partij Gouden Dageraad groot is geworden en waar racistisch geweld aan de orde van de dag is.

Het is hard nodig om tegen de bezuinigingen en uitbuiting door banken etc. in verzet te komen. Maar we moeten ons niet voor het karretje van politieke partijen laten spannen, omdat zij liever een zondebok aanwijzen dan dat ze naar het onderliggende probleem kijken.

Kom naar de manifestatie en laat je horen tegen racisme en tegen de bezuinigingen!
Locatie: Plein voor Centraal Station, Den Haag
Tijd: 12:00
Facebook event: https://www.facebook.com/events/504591266284790/